ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

banner price

Ασφάλιση κατοικίας

 

Τα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας μας προσφέρουν πρωτοποριακές καλύψεις που εξασφαλίζουν το πολυτιμότερο ίσως περιουσιακό μας στοιχείο, το σπίτι μας, έχοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα χαμηλά ασφάλιστρα που κάνουν την ασφάλιση κατοικίας προσιτή σε όλους. περισσότερα

Το σπίτι μας είναι ένα αγαθό πολύτιμης οικονομικής αλλά και συναισθηματικής αξίας που στεγάζει τα όνειρα, τις χαρές, τις αναμνήσεις  και τόσα άλλα που μας κάνουν να μην μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό.

Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι τα δυσάρεστα πράγματα συμβαίνουν σε άλλους ανθρώπους και όχι στον ίδιο μας τον εαυτό. Τα γεγονότα όμως δείχνουν ότι οι απρόβλεπτοι παράγοντες είναι πολλοί περισσότεροι από αυτούς που θέλουμε να πιστεύουμε και μας αφορούν όλους.

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε, με την ιδιότητα μας ως Μεσίτες Ασφαλίσεων, να αποτυπώσουμε με απλά λόγια τις βασικές αρχές, έννοιες, ορολογίες και τον τρόπο λειτουργίας των Ιδιωτικών προγραμμάτων Ασφάλισης Κατοικίας.

Το όφελος και οι καλύψεις
Με τα προγράμματα ασφάλειας κατοικίας έχουμε  τη σιγουριά ότι αν συμβεί κάτι, μέσω του προγράμματος ασφάλισης, θα αποκαταστήσουμε χωρίς κόπο τους φυσιολογικούς ρυθμούς στο σπιτικό και στη ζωή μας.

Μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας και ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται, μέχρι ένα ανώτατο όριο ανά περίπτωση, για ζημίες που μπορεί να συμβούν από :

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

 • Πυρκαγιά, κεραυνός, πυρκαγιά από δάσος
  Καλύπτονται οι ζημιές στην κατοικία μας, σε περίπτωση πυρκαγιάς που θα προκύψουν από ανάφλεξη ή αντικείμενο που πήρε φωτιά τυχαία, φωτιά σε δάσος, πτώση κεραυνού. Επιπλέον, καλύπτονται οι ζημιές που θα υποστεί η κατοικία μας από καπνό.
 • Ευρεία έκρηξη`
  Καλύπτονται ζημίες που θα προξενηθούν τόσο από φυσική έκρηξη ( θερμοσίφωνες λέβητες κ.λπ.) όσο και από χημική έκρηξη ( φιάλες αερίου, καύσιμα κ.λπ.).
 • Πρόσκρουση οχημάτων
  Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται από πρόσκρουση οχήματος το οποίο δεν μας ανήκει.
 • Πτώση αεροσκαφών
  Καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται από πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων που θα πέσουν από αυτό.
 • Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας
  Καλύπτονται οι δαπάνες που έγιναν με σκοπό να αποτραπεί ή περιοριστεί η ζημία στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ζημίες κατά την μετακίνηση αντικειμένων προκειμένου να μην καταστραφούν.
 • Ζημιές από καπνό
  Καλύπτονται ζημίες από καπνό, ο οποίος αιφνιδιαστικά θα διαφύγει από εγκαταστάσεις  θέρμανσης, ξήρανσης, ή εστίασης.
 • Ίδιες ζημίες του θερμοσίφωνα, του λέβητα και συσκευών αερίου από έκρηξη
  Καλύπτονται οι ζημίες του λέβητα θέρμανσης, του θερμοσίφωνα και συσκευών αερίου εξαιτίας έκρηξής τους.
 • Βραχυκύκλωμα *
  Καλύπτονται οι ζημίες που θα προκληθούν σε εγκαταστάσεις ή/και συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, από εστία φωτιάς που δημιουργήθηκε από βραχυκύκλωμα.
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλη βλάβη
  Καλύπτονται απώλειες ή ζημίες άμεσα οφειλόμενες σε πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες, απεργίες, ανταπεργίες, τρομοκρατία, βανδαλισμούς στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ζημίες των αρχών στην προσπάθειά τους να καταστείλουν τα παραπάνω γεγονότα.
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού αποχέτευσης *
  Καλύπτονται ζημίες  από πλημύρα,  θύελλα,  καταιγίδα, διάρρηξη  ή  υπερχείλιση  δεξαμενών  νερού   ή διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης.
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός, βάρος χιονιού
  Καλύπτονται ζημίες από χιόνι, χαλάζι, παγετό και βάρος χιονιού.
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
  Καλύπτονται   οι   δαπάνες  που  έγιναν   για   την   άντληση   υδάτων  από  την κατοικία.
 • Αποκατάσταση των ζημιωθέντων σωληνώσεων
  Καλύπτονται οι δαπάνες αποκατάστασης των συσκευών ή σωληνώσεων που διερράγησαν.
 • Πτώση στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ και δέντρων *
  Καλύπτονται  ζημίες από πτώση δένδρων, κλαδιών  και  στύλων   που θα  προκληθούν ως συνέπεια θύελλας   ή καταιγίδας.
 • Κόστος Διερευνητικών Εργασιών για ζημιές από νερά
  Καλύπτονται οι δαπάνες πραγματοποίησης διερευνητικών εργασιών µε σκοπό την αναζήτηση της αιτίας που προκάλεσε τη ζημία από νερά.
 • Θραύση υαλοπινάκων
  Καλύπτονται   ζημίες   στους   υαλοπίνακες   της   οικοδομής   συνεπεία   θραύσης από  οποιαδήποτε   αιτία, περιλαμβανομένων των ζημιών που θα προκληθούν στην περιουσία μας από τη θραύση αυτή.
 • Θραύση καθρεπτών
  Καλύπτονται  ζημίες  στους   καθρέπτες που  βρίσκονται  εντός   της  οικοδομής  συνεπεία  θραύσης  από οποιαδήποτε  αιτία,  περιλαμβανομένων  των  ζημιών που θα  προκληθούν στην  περιουσία μας από τη θραύση αυτή.
 • Κλοπή ύστερα από διάρρηξη/ ληστεία *
  Καλύπτεται  η απώλεια  ή ζημία  των  αντικειμένων  του  περιεχομένου  κατόπιν  κλοπής µε διάρρηξη, αναρρίχηση, βίαιη είσοδο, τοιχωρυχία (ριφιφί) ή ληστεία.
 • Ζημίες στην οικοδομή μετά από βίαιη είσοδο με σκοπό την κλοπή
  Καλύπτονται ζημίες στην ασφαλιζόμενη οικοδομή κατόπιν κλοπής µε διάρρηξη, αναρρίχηση, βίαιη είσοδο, τοιχωρυχία ή ληστεία.
 • Ζημία σε πόρτα ασφαλείας συνεπεία διάρρηξης
  Καλύπτονται  οι  ζημίες  στην   θωρακισμένη  πόρτα  ασφαλείας   συνεπεία  διάρρηξης.
 • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση ζημίας
  Καλύπτονται   τα   έξοδα   φύλαξης    της   κατοικίας   η   οποία   έχει   υποστεί   ζημία  από καλυπτόμενο κίνδυνο με εξαίρεση τον Σεισμό.
 • Κάλυψη εξόδων κατεδάφισης και αποκομιδής ερειπίων
  Καλύπτονται   οι   δαπάνες  για   την  κατεδάφιση   και   απομάκρυνση  των   ερειπίων   εξαιτίας καλυπτόμενης ζημίας.
 • Κάλυψη αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών & έξοδα έκδοσης αδειών
  Καλύπτονται οι αμοιβές αρχιτεκτόνων ή/και μηχανικών καθώς και οι δαπάνες για έκδοση  νέων  αδειών για την αποκατάσταση ζημιών που προξενήθηκαν από καλυπτόμενο κίνδυνο.
 • Αλλοίωση τροφίμων
  Στις περιπτώσεις που ασφαλίζεται το περιεχόμενο της  κατοικίας, καλύπτεται η αλλοίωση των  εντός  του ψυγείου τροφίμων που οφείλεται σε διακοπή της  παροχής του  ηλεκτρικού ρεύματος εξ  αιτίας καλυπτόμενου κινδύνου.
 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους από καλυπτόμενους κινδύνους
  Καλύπτεται  η σύμφωνα µε το νόμο  Αστική Ευθύνη  του ασφαλιζόμενου  για  ζημίες (Σωματικές  Βλάβες/Θάνατο  και/ή  Υλικές  Ζημίες)  που θα  προκληθούν σε  "τρίτους"  µε  υπαιτιότητά  του,  σαν  συνέπεια  της επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.
 • Αστική Ευθύνη ενοικιαστή έναντι ιδιοκτήτη από καλυπτόμενους κινδύνους
  Καλύπτεται η σύμφωνα µε το νόμο Αστική Ευθύνη  του ασφαλιζόμενου για ζημίες  που θα προκληθούν µε υπαιτιότητά του στην εκμισθωμένη οικοδομή-κτίριο, σαν συνέπεια της επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου.
 • Απώλεια εισοδήματος (ενοικίων) του ασφαλιζόμενου κτιρίου / διαμερίσματος
  Καλύπτεται  η απώλεια  του ενοικίου  του ασφαλιζόμενου  κτιρίου  σαν  συνέπεια  επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου, για χρονικό διάστημα μέχρι 12 μήνες.
 • Έξοδα μετακόμισης, αποθήκευσης περιεχομένου και προσωρινής μεταστέγασης
  Καλύπτονται οι δαπάνες τόσο για την μετακόμιση ή/και αποθήκευση του περιεχομένου της κατοικίας όσο και  για  τη  µμεταστέγαση  του   ασφαλιζόμενου  σε   περίπτωση  που  η   κατοικία  κριθεί ακατάλληλη  για κατοίκηση ύστερα  από την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.
 • Πρόσκαιρη κάλυψη οικοσκευής εκτός κατοικίας
  Καλύπτονται  έναντι  των   κινδύνων  πυρκαγιάς,  κεραυνού,   έκρηξης,  πλημμύρας, θύελλας,   καταιγίδας, διάρρηξης  σωληνώσεων,  βραχυκυκλώματος, πρόσκρουσης   οχημάτων  και  πτώσης  αεροσκαφών, τα αντικείμενα  της   οικοσκευής  που  πρόσκαιρα  µμεταφέρθηκαν  σε  άλλο   κτίριο  ή  ξενοδοχείο  εντός   της Ελληνικής Επικράτειας, στο οποίο διαμένει ο ασφαλιζόμενος.
 • Κάλυψη αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή
  Καλύπτεται το περιεχόμενο της κατοικίας που δεν έπαθε ζημία από την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου, σε νέα προσωρινή διεύθυνση έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς και κλοπής µε διάρρηξη.
 • Κλοπή Πιστωτικής Κάρτας
  Καλύπτεται το ποσό που θα κληθούμε να καταβάλλουμε σε περίπτωση παράνομης χρήσης/χρέωσης των  πιστωτικών  του καρτών,  οι  οποίες  εκλάπησαν κατόπιν  διάρρηξης  µέσα  από την κατοικία του.
 • Ασφάλιση έργων τέχνης από καλυπτόμενους κινδύνους
  Καλύπτεται απώλεια ή ζημία στα  έργα  τέχνης  από καλυπτόμενο κίνδυνο, µε την  προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί στην εταιρία αναλυτική κατάσταση των έργων.
 • Σεισμός*
  Καλύπτονται ζημίες στα ασφαλιζόμενα αντικείμενε που θα προέλθουν άμεσα  από σεισμό και/ή πυρκαγιά συνεπεία σεισμού
 • Καθίζηση – Κατολίσθηση*
  Καλύπτονται  ζημίες στα  αντικείμενα  που θα  προέλθουν άμεσα  από αιφνίδια  καθίζηση  ή ύψωση ή κατολίσθηση του εδάφους επί του οποίου βρίσκονται.
 • Ζημίες σε Βοηθητικά Κτίσματα
  Καλύπτονται  ζημίες  τόσο  σε  μαντρότοιχους,  αυλόπορτες και  στην  περίφραξη,  όσο  και  σε  βοηθητικά κτίσματα ή ειδικές κατασκευές (πχ πισίνα, parking, πέργκολες, κιόσκια) από καλυπτόμενους κινδύνους.

*Οι καλύψεις αυτές παρέχονται είτε με απαλλαγές, είτε χωρίς απαλλαγές ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.

Πόσο θα μου κοστίσει;
Το κόστος του προγράμματος εξαρτάται κατ’ αρχήν από το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του κτιρίου-οικοδομής ή/και του περιεχομένου το οποίο αποτελεί συνάρτηση των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου αλλά και της αξίας του περιεχομένου της κατοικίας μας αντίστοιχα.

Επιπλέον παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ασφάλισης είναι:

 • Το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, όσον αφορά την έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνει
 • Η επιλογή προγράμματος με ή χωρίς απαλλαγές στην αποζημίωση
 • Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η κατοικία μας, σε σχέση με την κάλυψη του Σεισμού

Τι θα πρέπει να προσέξω
Η κατανόηση των ασφαλιστικών όρων και εννοιών χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και πολλοί, ακόμη και άνθρωποι του χώρου, δυσκολεύονται στην ερμηνεία τους.
Κύρια επιλογή μας θα πρέπει να είναι αυτή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ο οποίος θα μας συμβουλεύσει και θα μας κατευθύνει ανάλογα.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στον οποίο θα απευθυνθούμε θα πρέπει καταρχήν να μας ενημερώσει:

 • Αν παρέχει της υπηρεσίες του για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιριών, Ασφαλιστικός Σύμβουλος & Ασφαλιστικός Πράκτορας, ή αν λειτουργεί κατ’ εντολήν μας, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας, Μεσίτης Ασφαλίσεων
 • Αν παρέχει συμβουλές βάσει Αμερόληπτης Ανάλυσης,  με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες μας.

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων, βάσει ιδίως των πληροφοριών τις οποίες θα έχουμε παρέχει,  θα διευκρινίσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μας καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συμβουλές που μας παρέχει σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν αλλά και την συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία.
Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μας από πλευράς καλύψεων και κόστους.

Πρακτικός Οδηγός Ασφάλισης για την Ασφάλιση Κατοικίας 

Επιστροφή

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr