ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι στόχοι μας

Στρατηγικός Στόχος της εταιρίας, αποτελεί η ολοκληρωμένη παροχή Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών που συνίσταται:

  • Στον προσδιορισμό των Αναγκών των πελατών μέσω Risk Evaluation και Risk Management,
  • Στην παροχή Συμβουλών, βάσει Αμερόληπτης Ανάλυσης, με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του πελάτη.
  • Στην  παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Ζημιών και Διαχείρισης Δανείων ( Loan Management ).

Για την Επίτευξη των Στρατηγικών της Στόχων, η εταιρία εστιάζει τις προσπάθειές της:

  • Στην Ενίσχυση της Ανταγωνιστικής της θέσης, με την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και την παρακολούθηση των  τάσεων που επικρατούν στην Αγορά, τόσο στη χώρα μας, όσο και στις διεθνείς αγορές ώστε να προβλέπει εγκαίρως τις εξελίξεις και να επιλέγει στρατηγικές τέτοιες, που να τις προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα.
  • Στη Σύναψη Στρατηγικών Συνεργασιών και Συμμαχιών με Ασφαλιστικές Εταιρείες του Εξωτερικού και τους ισχυρούς «παίκτες» της τοπικής Ασφαλιστικής και Τραπεζικής Αγοράς.
  • Στη συνεχή ενσωμάτωση Τεχνολογιών Αιχμής
  • Στη συνεχή Επένδυση σε Ανθρώπινο Δυναμικό με εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων Outsourcing.

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr