ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

banner price

Τι ασφαλίζουμε;
Ασφαλιζόμενο αντικείμενο στην ασφάλιση κατοικιών μπορεί να είναι ή το κτίριο ή το περιεχόμενο ή και τα δύο.

Κτίριο:
Το σύνολο των κατοικήσιμων και βοηθητικών χώρων του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης προαιρετικά και της αναλογίας αυτών στους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους, σύμφωνα µε τον κανονισμό και τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας του ακινήτου.
Η σωστή ασφαλιστέα αξία για τις οικοδομές-κτίρια θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το κόστος ανακατασκευής την ημέρα της ζημίας.

Περιεχόμενο
Το σύνολο της οικοσκευής, δηλαδή των κινητών οικιακών και προσωπικών ειδών, που ανήκουν σε οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας που διαμένει στην κατοικία.
Η σωστή ασφαλιστέα αξία για το περιεχόμενο θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αξία αντικατάστασής του καινούργιο.

Ασφαλιζόμενες Αξίες
Ασφαλιζόμενη αξία είναι η χρηματική αξία που σημειώνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και η οποία αποτελεί το ανώτατο όριο παροχής της ασφαλιστικής εταιρίας σε περίπτωση πραγματοποίησης ζημίας που καλύπτεται από το συμβόλαιο.
Στον κλάδο περιουσίας έχει υποχρεωτική ισχύ ο λεγόμενος Αναλογικός Όρος, ο οποίος προβλέπει ότι για να είναι σωστή η ασφάλιση (είσπραξη στο ακέραιο της αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας) θα πρέπει η ασφαλιζόμενη αξία να είναι ίση µε την πραγματική αξία (άρθρο198 Εμπορικού Νόμου).

Υπασφάλιση
Αν η αξία που δηλώθηκε κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου (ασφαλιστική αξία), υπολείπεται της τρέχουσας ή, αν δεν υπάρχει, της συνηθισμένης κατά το χρόνο της ζημίας, η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρίας περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.

Υπερασφάλιση:
Αν η αξία που δηλώθηκε κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου (ασφαλιστική αξία), υπερβαίνει την τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, τη συνηθισμένη αξία κατά το χρόνο της ζημίας, σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, η ασφαλιστική εταιρία δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον.

Αν η υπερασφάλιση οφείλεται σε δόλο, η ασφάλιση είναι άκυρη και η ασφαλιστική εταιρία δικαιούται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα.

Στόχος της ασφάλισης περιουσίας είναι να μας αποκαταστήσει χρηματικά και στη κατάσταση που βρισκόμαστε πριν συμβεί η ζημία (άρθρο 201 Εμπορικού Νόμου).
Κατά συνέπεια σημαντικός παράγοντας της σωστής ασφάλισης είναι ο σωστός υπολογισμός του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου του κτιρίου και του περιεχομένου.

Υπολογισμός Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Κτιρίου-Οικοδομής
Προσοχή: Στην ασφάλιση κατοικιών δεν υπολογίζουμε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο παίρνοντας σαν βάση την εμπορική ή αντικειμενική αξία αλλά µε βάση το κατασκευαστικό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο, στο οποίο φυσικά σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία της γης δηλαδή του οικοπέδου.
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε, ενδεικτικά, το κατασκευαστικό κόστος της περιόδου 2013-2014 ανάλογο με το είδος του κτιρίου και την ποιότητα της κατασκευής.

 

 

Κατασκευαστικό Κόστος Οικοδομών-Κτιρίων σε αξίες Καινουργούς 2013 - 2014

         

Είδος Κτιρίου

 

Ποιότητα κατασκευής

 

Κατ. Κόστος €/τμ

Πολυκατοικίες με κύρια χρήση την κατοικία

 

Συνήθης

 

1.000   - 1.100

 

Καλή

 

1.100   - 1.600

 

Πολυτελής

 

1.600   - 2.600

         

Μονοκατοικίες

 

Συνήθης

 

1.100   - 1.300

 

Καλή

 

1.300   - 1.800

 

Πολυτελής

 

1.800   - 3.400

 

Με βάση τον πίνακα αυτό και ανάλογα µε την ποιότητα κατασκευής της οικοδομής και τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας μπορούμε να υπολογίσουμε το κόστος κατασκευής της οικοδομής – κτιρίου ως εξής:

Πολλαπλασιάζουμε τα τετραγωνικά μέτρα της οικοδομής – κτιρίου με το αντίστοιχο κατασκευαστικό κόστος του παραπάνω πίνακα για παράδειγμα αν πρόκειται για διαμέρισμα σε πολυκατοικία συνήθους ή/και μέσης κατασκευής 100 τ.μ. τότε το κατασκευαστικό κόστος ορίζεται ως το γινόμενο:
100 τ.μ. Χ 1.100 € ανά τ.μ. = 110.000 €.
Το ποσό των 110.000 αποτελεί το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, όσον αφορά το κτίριο, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό μας.

Υπολογισμός Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Περιεχομένου
Το ασφαλιζόμενο  κεφάλαιο  περιερχομένου  πρέπει  να  αντιστοιχεί  στο  ποσό που απαιτείται  για την αντικατάσταση κάθε  αντικειμένου µε ένα  καινούργιο που έχει την ίδια χρήση  και τις ίδιες προδιαγραφές  και  ποιότητα. Μόνη  εξαίρεση μπορεί να αποτελούν ενδεχομένως τα  είδη ένδυσης, υπόδησης  και  τα λευκά  είδη  τα οποία  ασφαλίζονται  στην  τρέχουσα/ πραγματική  αξία  των  αντικειμένων  αυτών σαν µμεταχειρισμένα (λαμβανομένης υπόψη της τυχόν απαξίωσης τους λόγω  φθοράς, χρήσης ή παλαιότητας)

Προσοχή:  Στην   ασφάλιση   περιερχομένου   δεν   περιλαμβάνονται   στην   κάλυψη    χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή.
Ενδεικτικά παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με βάση τον οποίο υπολογίζονται το ελάχιστο ύψος του περιεχομένου κατοικίας ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πολυκατοικίες & Μονοκατοικίες
Περιεχόμενο συνήθους κατασκευής κύριας κατοικίας ανά τ.μ.   310 €
Περιεχόμενο συνήθους κατασκευής εξοχικής κατοικίας ανά τ.μ.   155 €
Περιεχόμενο πολυτελούς κατασκευής κύριας κατοικίας ανά τ.μ.   455 €
Περιεχόμενο πολυτελούς κατασκευής εξοχικής κατοικίας ανά τ.μ.   260 €

Έτσι στο διαμέρισμα του παραπάνω παραδείγματος το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του συμβολαίου μας θα οριστεί ως το γινόμενο των τετραγωνικών μέτρων του επί το αντίστοιχο ποσό του πίνακα:
100τ.μ. Χ 310 € ανά τ.μ. = 31.000 €

 

Επιστροφή

 

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr