ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συνεργαζόμενες Εταιρίες

Η Εταιρία Αθανάσιος & Αντώνιος Κεμεντσιετσίδης Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο “Solvency O.E.” δύναται να τοποθετεί κινδύνους στις μεγαλύτερες Ελληνικές και Διεθνής Ασφαλιστικές Εταιρίες μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • ΜΙΝΕΤΤΑ 
 • AIG
 • ALLIANZ
 • ARAG
 • AXA
 • ERGO μέλος του ομίλου MUNICH RE
 • INTERAMERICAN μέλος του ομίλου ACHMEA
 • INTERLIFE
 • INTERASCO
 • GENERALI
 • LLOYD'S κατόπιν ειδικής συμφωνίας
 

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr