ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προσωπική Ασφάλιση - Personal Lines

Η Solvency Insurance Brokers ως εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεως παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες είτε αφορούν Personal Lines είτε Business Lines:

Personal Lines: Είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων σε ιδιώτες για την κάλυψη των ατομικών και οικογενειακών τους αναγκών, αφορούν όλους τους κλάδους ασφάλισης (ζωής, περιουσίας κ.λπ.) και επί το πλείστον προσφέρονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες μέσω τυποποιημένων πακέτων ασφάλισης.

Εισοδήματος

 • Συνταξιοδοτικά Πλάνα    
 • Εξασφάλιση Εισοδήματος     
 • Εξασφάλιση Οικογένειας    
 • Εξασφάλιση Φόρου Κληρονομιάς
 • Εξασφάλιση Αποπληρωμής Δανείων     

Περιουσίας

 • Επιχείρισης
 • Κύριας & Εξοχικής Κατοικίας
 • Αυτοκινήτου
 • Σκάφους Αναψυχής
 • Οδικής & Ταξιδιωτικής Βοήθειας

Ευθύνης

 • Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης     
 • Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης     

Υγείας

 • Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
 • Δευτεροβάθμιας Περίλαλψης

Νομικής Προστασίας

 • Προσωπική - Οικογενειακή
 • Επαγγελματική
 • Ενοχικών Συμβάσεων

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr