ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ποιοι Είμαστε - Η Ιστορία μας

Solvency Insurance Brokers I.K.E.

Η εταιρία Solvency Insurance Brokers συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Πιστοποιημένη Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων, Insurance Broker, το γεγονός αυτό της δίνει την δυνατότητα να ασκεί δραστηριότητα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1 Π.Δ. 190/2006).

Αθανάσιος Κεμεντσιετσίδης του Γεδεών

Ο κ. Αθ. Κεμεντσιετσίδης είναι πτυχιούχος από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Μακεδονία και ασχολείται με την παροχή Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών από το 1992.

Το 2009 πιστοποιήθηκε ως Μεσίτης Ασφαλίσεων κατόπιν Πανελλαδικών Εξετάσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης & Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων με την με Αριθ. Πρωτοκόλλου: Κ3-957 βεβαίωση επιτυχίας στις Εξετάσεις των Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Τον ίδιο χρόνο ίδρυσε με τον εξάδελφό του Αντώνιο Κεμεντσιετσίδη την εταιρία Αθανάσιος & Αντώνιος Κεμεντσιετσίδης Ο.Ε. με τον διακριτικό Τίτλο “SOLVENCY O.E.”  η οποία στα τέλη του 2018 άλλαξε νομική μορφή και μετατράπηκε σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με τίτλο Solvency Insurance Brokers I.K.E. 

Αντώνιος Κεμεντσιετσίδης του Βασιλείου

Ο κ. Αν. Κεμεντσιετσίδης σείναι πτυχιούχος από το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ (Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και ασχολείται με την παροχή Ασφαλιστικών & Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών από το 2000.

Το 2009 ίδρυσε με τον εξάδελφό του Αθανάσιο Κεμεντσιετσίδη την εταιρία Αθανάσιος & Αντώνιος Κεμεντσιετσίδης Ο.Ε. με τον διακριτικό Τίτλο “SOLVENCY O.E.”  η οποία στα τέλη του 2018 άλλαξε νομική μορφή και μετατράπηκε σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με τίτλο Solvency Insurance Brokers I.K.E.

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr