ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαχείριση Ζημιών

Κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η Εταιρία ελέγχει την δήλωση ζημίας και προετοιμάζει τον πελάτη για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν. Στη συνέχεια μεσολαβεί στην επικοινωνία μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρίας και του πελάτη, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή επικοινωνία και την αποφυγή ανούσιων εντάσεων.

Η Εταιρία παρακολουθεί την πρόοδο της διαδικασίας διακανονισμού της ζημίας και σε περίπτωση περιόδου αδράνειας, επιταχύνει τη διαδικασία και έρχεται σε επαφή με την Ασφαλιστική Εταιρία για:

  • Να συζητήσει με τον υπεύθυνο ζημιών τους λόγους της καθυστέρησης.
  • Να μεταφέρει τις απόψεις του πελάτη στην Ασφαλιστική Εταιρία
  • Να συζητήσει σημεία του Ασφαλιστηρίου, τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν το ποσό της τελικής αποζημίωσης που θα προταθεί.

 

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr