ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

banner price

 Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια περίθαλψη Υγείας

 

Τα προγράμματα εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης ή αλλιώς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης αντίστοιχα, παρέχονται σε όλους, είτε έχουν είτε δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση, για την προστασία του  πολυτιμότερου αγαθού, της Υγείας της δικής μας και των αγαπημένων μας.

Το να προσπαθήσει κάποιος να αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών προγραμμάτων  υγείας είτε αφορούν πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια περίθαλψη είτε και τα δύο δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς περιλαμβάνουν λεπτομέρειες, όρους και έννοιες οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.

Άλλωστε κάθε ασφαλιστική εταιρία ελληνική ή/και ξένη, με έδρα την χώρα μας ή/και το εξωτερικό, έχει αναπτύξει τα δικά της προγράμματα ασφάλισης τα οποία μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, κάνοντας ακόμη δυσκολότερη την ανάλυσή τους. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν πολλές φορές μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, ακόμη και όταν διατίθενται από την ίδια ασφαλιστική εταιρία, πολύ δε μάλλον όταν κάποιος, που δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, προσπαθεί να συγκρίνει προγράμματα ασφάλισης διαφορετικών ασφαλιστικών εταιριών.

Σήμερα, παρά την μεγάλη οικονομική κρίση, παρατηρείται στροφή των πολιτών στα ιδιωτικά προγράμματα υγείας κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος τα οποία δείχνουν ότι ο κλάδος υγείας κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2013 αύξηση 17,6%, ενώ σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι ασφάλισης κινήθηκαν καθοδικά.

Η τάση αυτή θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και τα ιδιωτικά προγράμματα υγείας θα βρίσκουν ακόμα μεγαλύτερη απήχηση όσο το Δημόσιο δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη των πολιτών για ουσιαστική, άμεση, απρόσκοπτη, αξιοπρεπή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας.

Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε, με την ιδιότητα μας ως Μεσίτες Ασφαλίσεων, να αποτυπώσουμε με απλά λόγια τις βασικές αρχές, έννοιες, ορολογίες και τον τρόπο λειτουργίας των Ιδιωτικών προγραμμάτων Ασφάλισης Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξετάσουμε:

Την Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια Περίθαλψη


Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια περίθαλψη ή Εξωνοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται οι ιατρικές επισκέψεις, οι παρακλινικές εξετάσεις, οι φυσιοθεραπείες, τα φάρμακα κ.λπ. και γενικά κάθε ιατρική πράξη η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή του ασφαλιζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή (24ωρη παραμονή) και είναι ιατρικώς απαραίτητη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

Περισσότερα...

Την Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ή Νοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται όλες οι  δαπάνες στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος απαιτείται να εισαχθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής (24ωρη παραμονή) και συμπεριλαμβάνουν όλες εκείνες τις δαπάνες οι οποίες είναι ιατρικώς απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου και οι οποίες μπορεί να αφορούν: τα έξοδα Δωματίου και Τροφής, τις αμοιβές θεράποντος ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, τις διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της νοσηλείας, τα φάρμακα, τα διάφορα αναλώσιμα κ.λπ.  

Περισσότερα...

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Περισσότερα...

Είναι απαραίτητη η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας;

Το Δημόσιο
Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι μια αναδιάρθρωση της δημόσιας ασφάλισης και τη δεδομένη υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Επιπλέον, είναι εμφανής η στροφή των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος μιας νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο (τα ράντζα έκαναν ξανά δυναμικά την εμφάνισή τους).

Περισσότερα...

Βασικοί Ορισμοί των Ιδιωτικών Προγραμμάτων Υγείας

ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί σε αυτόν προσωρινή ή μόνιμη, μερική ή ολική ανικανότητα, ή θάνατο ή ανάγκη νοσοκομειακής ή εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Περισσότερα...

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr