ΤΗΛ: +30 2310 500 263-4
 

FAX: +30 2310 500 265
.

Ασφάλιστρα ONLINE

car2ONLINE Ασφάλιση αυτκινήτου!!
Υπολογίστε τα ασφάλιστρά online!!
Κερδίστε χρόνο και χρήματα. Δείτε άμεσα από το χώρο σας τις τιμές, κάνοντας συγκρίσεις και υπολογισμούς. Δημιουργήστε τη δική σας ασφάλεια αυτοκινήτου, ακριβώς στις ανάγκες σας.
»»»»

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Υποχρεώσεις σας σε μια σύμβαση

Κατά την Σύναψη της σύμβασης

Κατά την διάρκεια των προπαρασκευαστικών διαδικασιών και σε περίπτωση αποδοχής του κινδύνου από τον Ασφαλιστή (Ασφαλιστική Εταιρία) κατά την σύναψη της ασφάλισης, έχετε την υποχρέωση να γνωστοποιήσετε κάθε στοιχείο που θα έχει επίδραση στην εκτίμηση του κινδύνου και τον καθορισμό των ασφαλίστρων καθώς επίσης να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλα τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισης ή στην εντολή ασφάλισης.

Περισσότερα...

Τα Δικαιώματά σας σε μια ασφαλιστική σύμβαση

Το Δικαίωμα Εναντίωσης επί παρεκκλίσεων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση

Αν το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου διαφέρει από αυτό που είχε ζητηθεί με την αίτηση ασφάλισης έχετε το δικαίωμα μέσα σε 1 μήνα από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, να εναντιωθείτε γραπτά, αποστέλλοντας μας με συστημένη επιστολή συμπληρωμένη τη δήλωση εναντίωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης Α που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο σας.

Περισσότερα...

03 Η εταιρεια μας

Η SOLVENCY Αθανάσιος & Αντώνιος Κεμεντσιετσίδης Ο.Ε. Συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Πιστοποιημένη Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων, Insurance Broke

04 Μιληστε μαζι μας

Αθ. και Αντ. Κεμεντσιετσίδης Ο.Ε
Καβάλας 2 & Κωλέττη - City Gate
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
Κιν: +30 6944 65 66 85